Chứng Khoán

18.11.2019 – LIVESTREAM TƯ VẤN PHÁI SINHLIVESTREAM TƯ VẤN PHÁI SINH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
🕖19:45 ngày 18.11.2019
Đạt Trương – Technical Analyst – Bộ phận Chiến lược thị trường
1. Tham gia room tư vấn để chat với chuyên gia trong phiên giao dịch mỗi ngày (gồm có 2 rooms: Tư vấn đầu tư Cổ phiếu & Tư vấn đầu tư phái sinh HĐTL);
2. Xem kho Báo cáo phân tích dành riêng cho KH cá nhân;
3. Nhận bản tin tư vấn hàng ngày.

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

Cổ Phiếu Tác Động Từ Giá Dầu Giảm, Thị Trường Chứng Khoán!

Previous article

Idris Elba Is Holding on to the 'Sexiest Man' Title As Long As He's Alive

Next article

You may also like

1 Comment

  1. Long Full có nhà cái bảo kê đên đáo hạn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *