Chứng nhận Bất Động Sản Sạch là gì ? | batdongsansach.vn

0
69Chứng nhận Bất Động Sản Sạch là gì ? | batdongsansach.vn
-?/ Chứng nhận BĐS Sạch là gì ? Ý nghĩa là gì ?
Chứng nhận BĐSS là chứng nhận do “BĐS Sạch” cấp cho những dự án bất động sản đã đảm bảo tất cả tiêu chí của Bộ tiêu chí BĐS Sạch.
Ý nghĩa : Chứng nhận BĐSS là văn bản công nhận một bất động sản “sạch” về mặt pháp lý, “sạch” về nghĩa vụ tài chính, các yếu tố liên quan đều rõ ràng, minh bạch và quan trọng hơn hết là cam kết bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản với các hợp đồng mua bán có điều khoản “điều kiện tiên quyết” do BĐS Sạch đưa ra. Sau khi đã được cấp Chứng nhận BĐSS, nếu Dự án nào vi phạm quy định của pháp luật thì Dự án đó sẽ bị thu hồi chứng nhận và căn cứ vào các “điều kiện tiên quyết” trên hợp đồng , các luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho người mua BĐS.

-?/ BĐSS bao gồm những tiêu chí gì để đánh giá một BDS là “Sạch” ?
BĐSS dựa trên 6 tiêu chí để đánh giá một Dự án BĐS có đạt tiêu chuẩn sạch hay không ?
1. Pháp lý bất động sản và sự tuân thủ quy định của pháp luật của chủ đầu tư
Pháp lý bất động sản: bất kỳ loại bất động sản nào đều phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.
Tuân thủ quy định của pháp luật chủ đầu tư: nghĩa là chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án.
Cần lưu ý rằng: “Pháp lý đầy đủ không có nghĩa là đã tuân thủ quy định pháp luật”. Bởi vì, mặc dù dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ, hoàn chỉnh, tuy nhiên một số chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ dự án dẫn đến chậm bàn giao, bị xử phạt,…
2. Tư cách pháp lý chủ sở hữu
Xác minh tư cách pháp lý chủ sở hữu/chủ sử dụng (đối với bất động sản thứ cấp).
Xác minh tư cách pháp lý của chủ đầu tư (đối với bất động sản sơ cấp).
Kiểm tra thông tin về tư cách ký hợp đồng kinh doanh bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn: người đại diện theo ủy quyền, tổ chức phát triển nhà, chủ đầu tư, chủ sở hữu/chủ sử dụng,…
3. Nghĩa vụ thuế và vấn đề tài chính liên quan
Nghĩa vụ thuế của chủ đầu tư đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Những vấn đề tài chính khác: thế chấp, cầm cố, thi hành án,…
4. Cam kết tiện ích
Đối chiếu nội dung của Quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 và Hợp đồng kinh doanh bất động sản với hồ sơ quảng cáo của chủ đầu tư, công ty phát triển Dự án (băng rôn, brochure, website,..) để đánh giá tính trung thực của chủ đầu tư.
5. Tiến độ thực hiện dự án
Xác minh thực tế về tiến độ thực hiện Dự án của chủ đầu tư.
6. Hợp đồng
Mang tinh thần “bình đẳng” giữa các Bên, không tồn tại các điều khoản bất lợi cho các Bên, những “bẫy” hợp đồng, hay nói cách khác là “ép” người mua, chuyển rủi ro về phía người mua.
Đặc biệt, đội ngũ Luật sư thuộc Dự án BĐS Sạch sẽ đưa vào hợp đồng điều khoản “Điều kiện tiên quyết” nhằm hạn chế tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản.

-?/ : Chứng nhận BDS Sạch được cấp bởi một doanh nghiệp tư nhân thay vì Cơ quan nhà nước có đảm bảo tính pháp lý và khách quan không?
Tính khách quan: chứng nhận BDS Sạch được cấp bởi một đơn vị độc lập, không liên quan tới bên mua hay bên bán nên đảm bảo tính khách quan. Không tham nhũng
Tính pháp lý: chứng nhận BDS Sạch là dấu hiệu để nhận biết một BĐS cụ thể đã tuân thủ các quy định pháp luật; minh bạch; CĐT/bên bán cam kết tôn trọng , bảo vệ quyền lợi người mua.

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/chung-quyen/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here