Chứng khoán AAA, Cổ phiếu có biên lợi nhuận gộp không hấp dẫn nhà đầu tư lớn

0
19Chứng khoán AAA, Cổ phiếu có biên lợi nhuận gộp không hấp dẫn nhà đầu tư lớn
Lợi Nhuận Gộp không đủ hấp dẫn với dòng tiền lớn và nhà đầu tư lớn. Trong bối cảnh AAA phát hành nhiều cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông và cán bộ công nhân viên. Áp lực lãi vay ngày càng lớn khi biên lợi nhuận ngành bao bì không cải thiện. Kỳ vọng vào mảng kinh doanh túi tự phân huỷ (Đây là mảng tiềm năng )+ Cổ đông cần kiểm tra chất lượng doanh thu và dòng tiiền từ hoạt động kinh doanh trong các kỳ sắp tới.
Chúc Quý Nhà Đầu Tư Thành Công.
#dautucophieu;#daututaichinh; #phantichcophieu;#dautugiatri;#chungkhoan

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here