Chương 2 Cty CP Phát Hành Chứng Khoán

6
20Chương 2 Cty CP Phát Hành Chứng Khoán
hị trường chứng khoán
Chương 2. Công ty cổ phần – Chứng khoán & phát hành chứng khoán
– Đặc điểm công ty cổ phần
– Phân biệt công ty cổ phần, công ty đại chúng, công ty niêm yết
– Các loại mệnh giá
– Mệnh giá? Thư giá? Thị giá? Định giá?
– Trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu
– Tách, gộp cổ phiếu
– Điều kiện phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

6 COMMENTS

  1. Thầy cho tôi hỏi.Nếu cổ phiếu được mua bán liên tục trên sàn chứng khoán thì công ty thanh toán cho người nắm giữ cổ phiếu bằng cách nào?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here