Chuyên đề tiền lương 2018 – Thầy Nguyễn Hữu Tuyền GĐKT

0
19CHUYÊN ĐỀ TIỀN LƯƠNG
Thầy Nguyễn Hữu Tuyền – Phó Phòng thanh tra thuế – Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
1. Chi phí được trừ liên quan đến các khoản chi cho người lao động:
– Tiền lương và hợp đồng lao động.
– Tiền thưởng và hợp đồng lao động.
– Tiền lương người lao động nước ngoài.
– Tiền lương chủ DNTN & công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ.
– Tiền lương lao động thời vụ.
– Tiền lương, tiền thưởng chi vào năm sau.
– Trích quỹ dự phòng tiền lương.
– Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tư nguyện
– Khoản chi phúc lợi.
– Chứng từ tiền lương, thưởng…
2. Tiền lương tính thuế TNCN:
– Thu nhập tính thuế TNCN.
– Thu nhập miễn thuế TNCN.
3. Tiền lương làm căn cứ tính bảo hiểm bắt buộc:
– Mức lương làm căn cứ tính bảo hiểm.
– Phụ cấp làm căn cứ tính bảo hiểm.
– Các khoản thỏa thuận bổ sung khác làm căn cứ tính bảo hiểm.
– Các khoản chi liên quan đến người lao động không làm căn cứ tính bảo hiểm.
4. Vấn đề tối ưu hóa chi phí tiền lương
5. Hỏi đáp về tiền lương.

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here