Đảng ủy Chi cục thuế Phú Lộc trong xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu

0
16kông phải ngẫu nhiên mà việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm thứ 3 triển khai đã nhấn mạnh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Bởi sinh thời Bác coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy và đi đến kết luận, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thực tế cho thấy nếu người lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong cách nêu gương, làm việc khoa học, biết phát huy dân chủ thì việc hoàn thành các chuyên môn nghiệp vụ lẫn chính trị sẽ gặp nhiều thuận lợi. Phóng sự thực hiện tại Chi cục thuế huyện Phú Lộc, một trong những tập thể tiêu biểu của tỉnh trong việc học tập và làm theo Bác.

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here