Hướng dẫn nhà đầu tư giao dịch về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) – RHBSVN

2
117Là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. Công ty chứng khoán được phát hành CW là công ty được UBCK nhà nước cấp phép.

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here