KẾ TOÁN EXCEL – HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH | BÀI 10

0
18Hướng dẫn các bước để lập Báo cáo tài chính (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) trên phần mềm kế toán Excel.
– Giải thích nội dung báo cáo
– Chuẩn bị các căn cứ số liệu để lên báo cáo
– Các bước để lấy số liệu lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các bạn download file phần mềm kế toán Excel theo đường link:

Tham khảo các video hướng dẫn theo trình tự tại đây:
Bài 01: Hướng dẫn chung phần mềm kế toán Excel, khai báo mở sổ kế toán ban đầu.

+ Bài 02: Hướng dẫn nhập liệu:

+ Bài 03: Tính giá vốn hàng bán:

+ Bài 04: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh:

+ Bài 05: Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ:

+ Bài 06: Kiểm tra, rà soát số liệu:

+ Bài 07: In ấn chứng từ kế toán:

+ Bài 08: Hướng dẫn lập BCTC (bảng cân đối kế toán):

+ Bài 09: Hướng dẫn lập BCTC (báo cáo kết quả kinh doanh):

+ Bài 10: Hướng dẫn lập BCTC (báo cáo lưu chuyển tiền tệ):

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here