Lưu ý về hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm

0
25Ngày 18/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định 72/QĐ-UBCK ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm.
Xem chi tiết:

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here