Thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2015Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2015
Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2015
Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2015
điều của các luật thuế.
Cụ thể tại khoản 7, điều 5 của NĐ 12/2015/NĐ quy định như sau:
“Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/thue/

KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG HÔM NAY NGÀY 29/3/2020(XO SO KIEN GIANG HOM NAY – XSKG)

Previous article

Điều gì gây ra suy thoái kinh tế? | Suy thoái kinh tế diễn ra thế nào? | Tri thức nhân loại

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Thuế