NGUYÊN TẮC ĐỐI ỨNG KHI HẠCH TOÁN|HƯỚNG DẪN LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP

0
36NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI KHI HẠCH TOÁN|HƯỚNG DẪN LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Website:
Facebook:
Zalo: 0933861839

NGUYÊN TẮC ĐỐI ỨNG KHI HẠCH TOÁN. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nhưng có thể quy ước các nghiệp vụ đó về bao nhiêu loại quan hệ đối ứng tài khoản, Định khoản kế toán là gì?

quan hệ đối ứng tài khoản: Có 4 quan hệ sau
Tài sản tăng – Tài sản giảm
Nguồn vốn tăng – Nguồn vốn giảm
Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng
Tài sản giảm – Nguồn vốn giảm

Loại 1 – Tăng tài sản này, giảm tương ứng tài sản khác
– Ví dụ:

+ Nộp tiền mặt vào ngân hàng

+ Mua hàng hóa bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi)

+ Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp…

– Loại nghiệp vụ này xảy ra chỉ ảnh hưởng trong nội bộ tài sản, nó chỉ làm thay đổi kết cấu tài sản mà không bị thay đổi tổng số tài sản. Đẳng thức kế toán cơ bản không bị thay đổi.

* Loại 2 – Tăng nguồn vốn này, giảm tương ứng nguồn vốn khác
– Ví dụ:

+ Trích lợi nhuận để lập quỹ khen thưởng

+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận..

– Loại nghiệp vụ này khi xảy ra chỉ làm thay đổi kết cấu nguồn vốn mà không làm thay đổi tổng số nguồn vốn. Tính cân bằng của đẳng thức kế toán cơ bản không thay đổi.

* Loại 3 – Tăng tài sản, tăng nguồn vốn
– Ví dụ:

+ Nhận tài sản từ các cổ đông

+ Mua nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán..

– Loại nghiệp vụ này làm tăng quy mô vốn, tài sản và nguồn vốn đều tăng lên một lượng như nhau. Tính cân bằng về lượng giữa chúng vẫn không bị ảnh hưởng.

* Loại 4 – Giảm tài sản, giảm nguồn vốn
– Ví dụ:

+ Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán

+ Trả lương cho công nhân viên…

– Loại nghiệp vụ này làm giảm quy mô vốn, tài sản và nguồn vốn đều giảm cùng một lượng, nhưng về tổng số, tài sản và nguồn vốn vẫn cân bằng.

Như vậy, các nghiệp vụ kinh tế dễn ra bất kỳ như thế nào, cũng đều không làm ảnh hưởng tới tính cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn. Trong mọi trường hợp, đẳng thức kế toán cơ bản luôn luôn được đảm bảo.

Ghi kép vào tài khoản
– Ghi kép vào tài khoản là việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ít nhất hai tài khoản kế toán có liên quan theo mối quan hệ đối ứng kế toán của nghiệp vụ nào đó.

Định khoản kế toán
a. Khái niệm định khoản kế toán
– Định khoản kế toán là việc xác định nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào bên Nợ và bên Có của những tài khoản kế toán nào đó với số tiền là bao nhiêu dựa trên chứng từ kế toán.

Những bộ chứng từ kế toán nào mà kế toán nhất định phải biết

b. Phân loại định khoản kế toán
– Định khoản kế toán có 2 loại:

+ Định khoản giản đơn (1)

+ Định khoản phức tạp (2)

1 – Định khoản giản đơn là định khoản chỉ liên quan đến 2 tài khoản.

Chẳng hạn, ví dụ trên được định khoản:

Nợ TK152: 5.000.000

Có TK112: 5.000.000

2 – Định khoản phức tạp là định khoản liên quan ít nhất tới 3 tài khoản kế toán. Thực chất định khoản phức tạp là bội số của định khoản giản đơn, bao giờ kế toán cũng có thể phân định định khoản phức tạp thành các định khoản giản đơn.

Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 1.000.000đ và trả nợ người bán 20.000.000đ

Nợ TK111: 1.000.000

Nợ TK331: 20.000.000

Có TK112: 21.000.000

c) Khi định khoản, cần tôn trọng các quy định sau:
– Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau

– Tổng số tiền ghi vào bên Nợ của các tài khoản phải bằng tổng số tiền ghi Có của các tài khoản liên quan trong cùng một định khoản.

– Không được phép gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu tài liệu và làm mất tính rõ ràng của kế toán.

– Có thể tách rời định khoản phức tạp thành các định khoản giản đơn

Việc phản ánh một định khoản (giản đơn hay phức tạp) vào sổ kế toán ( tài khoản) được gọi là “Bút toán”. Theo nguyên tắc kế toán, cuối mỗi kỳ kế toán (tháng, quý, năm), kế toán phải tiến hành khóa sổ tài khoản đã sử dụng. Sau khi phản ánh các bút toán khóa sổ, công việc tiếp theo kế toán phải làm là tính ra số dư cuối kỳ của từng tài khoản

NGUYÊN TẮC CÂN ĐỐI KHI HẠCH TOÁN|HƯỚNG DẪN LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Website:
Facebook:
Zalo: 0933861839

nguyên tắc đối ứng kế toán,
nguyên tắc đối ứng tài khoản,
nguyên tắc cân bằng tài khoản,
nguyên tắc cân đối tài khoản,
quan hệ đối ứng kế toán,
quan hệ đối ứng tài khoản,

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here