Tại sao giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm khi chia cổ tức ?

0
17Khi chia cổ tức thì giá chứng khoán sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với giá trị cổ tức .
Tại sao lại như vậy? bản chất của vấn đề này là gì? chúng ta cùng tìm hiểu quy định này của ủy ban chứng khoán nhà nước.

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here