Trailer_Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng

0
19Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II

1. Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia).
2. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.
3. Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm:
– Dạng bản cứng được chế bản trên MS Word có số trang không vượt quá 60 trang
– Dạng bản mềm gồm ba 3 file: File nội dung bài thi phù hợp với bản cứng của đề tài; File số liệu đề tài sử dụng dạng MS Excel; File bản tóm tắt, không quá 20 trang
4. Tiến độ thực hiện:
– Tháng 9/2016: Triển khai kế hoạch đến các trường.
– Tháng 10/2016-2/2017: Các trường thành lập các nhóm sinh viên, triển khai thực hiện các đề tài của trường, tổng hợp danh sách các nhóm nghiên cứu có ghi rõ họ tên sinh viên, tên lớp, tên khoa, tên trường, sinh viên năm thứ mấy, giáo viên hướng dẫn, địa chỉ liên hệ mail, địa chỉ liên lạc điện thoại, địa chỉ gửi bưu phẩm email. Các nhóm sinh viên thành lập độc lập có thể gửi danh sách đăng ký trực tiếp về ban tổ chức theo Mail: kinhteluong@hvtc.edu.vn. Tiêu đề mail ghi rõ tên đề tài độc lập.
– Tháng 3/2017: Các nhóm nghiên cứu nhận mã số dự thi, hoàn thiện bài dự thi và gửi bài thi theo quy định về Ban tổ chức. Hạn muộn nhất nhận bài thi là 31/3/2017. Nộp lệ phí dự thi theo quy định.
– Tháng 4/2017:
+ Thành lập Ban giám khảo tổ chức triển khai chấm sơ loại, lựa chọn các đề tài đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề tài nghiên cứu khoa học theo thông tư quy định nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lập danh sách và thông báo danh sách các trường lọt vào sơ khảo vào ngày 30/4/2017.
+ Thông cáo báo chí về Hội thi.
– Tháng 5/2017:
+ Tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn tối đa 60% trên tổng số các đề tài vào vòng chung khảo.
+ Tổ chức chấm Chung khảo vòng 1, lựa chọn tối đa 20% đề tài có chất lượng tốt nhất vào Chung khảo và thông báo đến các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu được lựa chọn vào chung khảo vào ngày 15/5/2017.
+ Các nhóm được lựa chọn vào Chung khảo sẽ nộp Slides báo cáo về Ban tổ chức trước 5 ngày so với ngày Chung khảo chính thức được công bố.
+ Chuẩn bị công tác tổ chức chung khảo Hội thi và các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi
Thông báo chi tiết:

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here