Tỷ lệ trả cổ tức là gì?

0
34Tỷ lệ trả cổ tức là phần trăm lợi nhuận công ty trả cho cổ đông, cho biết liệu mức trả cổ tức của công ty có phù hợp và bền vững không. Những công ty mới, tăng trưởng nhanh thường tập trung vào việc tái đầu tư lợi nhuận để tăng trưởng kinh doanh, và do đó thường có tỷ lệ trả cổ tức thấp hơn. Trái lại, những công ty lớn, ổn định thường có tỷ lệ trả cổ tức cao hơn.

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here