Chứng Khoán

Tỷ lệ trả cổ tức là gì?Tỷ lệ trả cổ tức là phần trăm lợi nhuận công ty trả cho cổ đông, cho biết liệu mức trả cổ tức của công ty có phù hợp và bền vững không. Những công ty mới, tăng trưởng nhanh thường tập trung vào việc tái đầu tư lợi nhuận để tăng trưởng kinh doanh, và do đó thường có tỷ lệ trả cổ tức thấp hơn. Trái lại, những công ty lớn, ổn định thường có tỷ lệ trả cổ tức cao hơn.

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

CỔ PHIẾU VCS KQKD QUÝ 4 RA SAO | ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Previous article

VIRUS CORONA VÀ RỦI RO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | QUANG DŨNG STOCK

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *