VNSI – Chỉ số phát triển bền vững (no sub)

0
31(English below)
Quản trị Doanh nghiệp và quản lý tốt các tác động về môi trường và xã hội là thước đo mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc xử lý thách thức chiến lược và vận hành. Cũng chính vì thế, các nhà đầu tư bắt đầu xem xét kỹ hợn các thông tin về Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) để dự trù các rủi ro kinh doanh cũng như phản ánh kết quả cam kết phát triển bền vững trong danh mục đầu tư của mình.
Tại Việt Nam, chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đưa vào vận hành chính thức vào tháng 7/2017. Rổ chỉ số này bao gồm cổ phiếu của các công ty có điểm phát triển bền vững cao nhất được niêm yết trên HOSE thuộc rổ VN100.

Mục tiêu của chỉ số VNSI nhằm:
– Làm nổi bật các thực tiễn tốt nhất về phát triển bền vững hiện đang được thực hiện giữa các công ty đại chúng tại VN
– Tăng cường thúc đẩy thực thi phát triển bền vững bởi các công ty niêm yết
– Tạo sản phẩm đầu tư trên thị trường

VNSI được thiết lập nhờ sự hợp tác giữa nhiều đối tác:
1. Đơn vị xây dựng và vận hành: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

2. Đơn vị tư vấn kỹ thuật: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)

3. Đơn vị hỗ trợ đánh giá độc lập: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Công ty PwC Việt Nam
============
Sound corporate governance and effective management of environmental and social impacts are now considered as benchmark for evaluating how well firms respond to strategic and operational challenges. Investors are integrating ESG performance of their potential investees to estimate related risks as well as their exposure to sustainability at their portfolio level.

In Vietnam, the Vietnam Sustainability Index (VNSI) was launched in July 2017. VNSI includes top sustainable listed companies on HOSE. Constituents are selected from the VN100 (100 largest companies on HOSE) which undergoes an ESG evaluation process.

Key objectives of VNSI include:
1.Recognise the best ESG practices implemented by public listed companies in Vietnam
2.Promote the adoption of ESG standards and best practices among listed companies
3.Create investment products to attract responsible investors

VNSI is developed with support from multiple partners:
1.Operator: Ho Chi Minh City Stock Exchange
2.Technical Advisor: GIZ
3.Independent Evaluator: IFC and PwC Vietnam

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/niem-yet/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here